Home » Tag Archives: iş akdinin işverence feshi

Tag Archives: iş akdinin işverence feshi

Belirsiz süreli sözleşmelerde, sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi

İşçi, işverene karşı işi bizzat görme borcu yükümlülüğündedir. Bu borcunu yerine getirirken işverenin emir ve talimatlarına göre hareket etmeli, işini özenle yapmalı, işverene sadık olmalı ve rekabet de etmemelidir. İşçinin bu borçlarına aykırı davranması halinde sözleşmenin feshi gündeme gelecektir. İşverenin derhal fesih hakkı 4857 Sayılı İş  Kanunu’nun  25.maddesinde düzenlenmiştir. Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı ...

Read More »