Home » Tag Archives: iş akdini fesih

Tag Archives: iş akdini fesih

Ücrete zam yapılmaması nedeniyle iş akdinin haklı feshi mümkün müdür?

Ücret zammı yapılması yönünde işvereni bağlayan bir iş sözleşmesi veya işyeri uygulaması bulunmaması durumunda, işçinin, ücretlere zam yapılmaması veya yapılan zammı az bulması nedeniyle iş akdini haklı fesih imkanı bulunmamaktadır. “…Davacı iş sözleşmesinin işveren tarafından gerekçe gösterilmeden feshedildiğini iddia etmiştir. Mahkemece tutanakta imzası olan davalı şahitlerinin davacının işyerinden kendi isteğiyle ayrıldığına dair beyanları olmadığından iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedildiği sonucuna ...

Read More »