Home » Tag Archives: ikale sözleşmesi

Tag Archives: ikale sözleşmesi

İkale (bozma) sözleşmesi ile ilgili Yargıtay kararları

“…Uyuşmazlık, hangi tarafın iş sözleşmesini sona erdirdiği noktasında toplanmaktadır. Davalı, davacının 04.01.2007 tarihinde dilekçesini vererek ayrılmak istediğini bildirdiğini,5 Ocak 2007-10 Ocak 2007 tarihleri arasında işe gelmediğinden ihtar gönderildiğini, gelip işe başlamadığını savunmuştur. Davacı, 05.01.2007 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğe başvuruda bulunmuştur. Başvurusu sonucu düzenlenen iş müfettişliği rapor ve tutanağına göre de, 04.012007 tarihinde işverene dilekçesini verdiği, bu ...

Read More »

İş hukukunda ikale (bozma) sözleşmesi hakkında bilinmesi gerekenler

Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca sona erdirilmesi mümkündür. Sözleşmenin, doğal yollar dışında tarafların ortak iradesiyle sona erdirilmesi yönündeki işlem ikale olarak adlandırılır. İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklama ...

Read More »

İkale (bozma) sözleşmesi nedir? geçerlilik şartları nelerdir?

Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Sözleşme özgür­lüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca sona erdirilmesi mümkündür. Sözleşmenin, doğal yollar dışında tarafla­rın ortak iradesiyle sona erdirilmesi yönündeki işlem ikale olarak adlandırılır. İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklama ...

Read More »

İkale sözleşmesi nedir?

İkale sözleşmeleri, iş kanununda düzenlenmemiş olmakla birlikte, iş hukukunda hakim olan işçi lehine yorum ilkesi gereği, taraflar arasında düzenlenen ibranamelerin çoğu kez işçi lehine yorumlanması, geçersiz kabul edilmesi üzerine iş hukukundaki yerini almış, uygulamada yaygınlık kazanmaya başlamıştır. İş sözleşmesi tarafları sözleşmeyi anlaşma ile her zaman sona erdirebilirler. Sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli yapılmış olmasının anlaşma ile sözleşmeyi sona erdirmeye etkisi ...

Read More »