Home » Tag Archives: ihale süresiyle sınırlı iş sözleşmesi

Tag Archives: ihale süresiyle sınırlı iş sözleşmesi

İş sözleşmesinin alt işverenin ihale süresi ile sınırlı olarak yapılması halinde, sözleşme belirli süreli midir?

Borçlar Kanununun 338 inci maddesinde, “Hizmet akdi, muayyen bir müddet için yapılmış yahut böyle bir müddet işin maksut olan gayesinden anlaşılmakta bu­lunmuş ise, hilafı mukavele edilmiş olmadıkça feshi ihbara hacet olmaksızın bu müddetin müruriyle, akit nihayet bulur” kuralı mevcuttur. Anılan hükme göre taraf­ların belirli süreli iş sözleşmesi yapma konusunda iradelerinin birleşmesi yeterli gö­rüldüğü halde, 1475 sayılı Yasa uygulamasında, Yargıtay kararları ...

Read More »