Home » Tag Archives: ihale makamının ücretten sorumluluğu

Tag Archives: ihale makamının ücretten sorumluluğu

İhale makamının işçinin ücretinden sorumluluğu – Yargıtay kararları

…Somut olayda yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda ihale makamı olan davalı bakanlığın davacı işçinin ücretinden sorumluluğu işverenin yanında ve yasadan doğan bir sorumluluk olup son 3 aylık ücretle sınırlıdır. Davacı işçinin son 3 aylık ücretinin tahsiline karar verilmesi gerekirken 5 aylık ücretin davalıdan tahsiline karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 9. HD. 2010/1369 E. 2011/4971 K. 24.02.2011 …Somut olayda davalı işçi ...

Read More »