Home » Tag Archives: hukuk hakimini bağlayıp bağlamayacağı

Tag Archives: hukuk hakimini bağlayıp bağlamayacağı

Yargıtay: Hırsızlık nedeniyle savcılık şikayetinde verilen takipsizlik kararı hukuk hakimini bağlar mı?

“…..Davacının iş akdi işyerine ait teknelerden mazot çaldığı iddiasıyla feshedilmiştir. Mahkemece; işverence Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na davacı ve diğer arkadaşlarının 22/07/2005 tarihinden geriye dönük olarak 4-5 sene içerisinde hırsızlık, güveni kötüye kullanma vc suç eşyasının salın alınması suçlamalarıyla ilgili olarak şikayette bulunulduğu vc bu eylemlerinden dolayı iş akdinin feshedildiği ileri sürülmüş ise de davalının bu iddiasının samimi olmadığı, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/18358 ...

Read More »