Home » Tag Archives: hesaplama (page 2)

Tag Archives: hesaplama

İşçinin yıllık izin ücreti hesaplaması nasıl yapılır?

Kanuna göre, çalışma süresi, bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara yılda 14 gün; beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yılda 20 gün; onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yılda 26 gün yıllık ücretli izin verilir. Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 veya yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz ...

Read More »

Asgari ücret nedir? hesaplaması nasıl yapılır?

İş Kanununa göre, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırlan en geç iki yılda bir belirlenir (m. 39/1). Bu hükümle, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Borçlar Kanununa göre çalışanlara ...

Read More »

İşçinin kıdem tazminatına esas alınacak ücretin hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücreti yani iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihlerde, önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret, kıdem tazminatına esas alınır. Bildirim öneli tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da kısmen yada tamamen ödenmeden işverence  fesih yapılması halimde ise, bildirim öneli sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret artışından, iş sözleşmesi ...

Read More »