Home » Tag Archives: her gün için ayrı tutanak tutulmamış olması

Tag Archives: her gün için ayrı tutanak tutulmamış olması

İşçinin işe devamsızlığını gösteren tutanağın, her gün için ayrı tutulmamış olması – Yargıtay kararları

“…Davacı haklı neden bulunmadığı halde ücretsiz izinli olduğu dönemde iş akdinin haksız olarak fesih edildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı istemiştir. Davalı ise davacıya ücretsiz izin verilmediğini buna rağmen işe devamsızlık yaptığını ve işyerini terk ettiğini, bu sebeple ihbar ve kıdem tazminatı isteyemeyeceğini savunmuştur. Burada dava konusu olup çözümlenmesi gereken husus davacıya ücretsiz izin verilip verilmediği, başka bir anlatımla ...

Read More »