Home » Tag Archives: hayatın olağan akışına aykırılık

Tag Archives: hayatın olağan akışına aykırılık

İş hukukunda hayatın olağan akışına aykırılığa ilişkin Yargıtay kararları

“…Davalı işverence iş akdinin haksız fesih edildiğinden bahisle kıdem tazminatı ve fazla çalışma alacakları ile ilgili davada davalının savunması dikkate alınarak davacının davranışı nedeniyle işverence iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesi ile kıdeıu tazminatının reddine karar verilmiştir. Taraflar ikişer tanık dinletmişler davacı tanıkları yeminli ifadelerinde davacının izin dönüşü işverence işyerine alınmadığını, davalı tanıkları ise savunmayı doğrulayarak davacının kendi isteği ile ...

Read More »