Home » Tag Archives: hatırlatıldığı halde görevi yapmama

Tag Archives: hatırlatıldığı halde görevi yapmama

İşçinin, hatırlatıldığı halde görevini yapmaması halinde iş akdinin feshedilebilmesinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (h) alt ben­dinde, işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlanmıştır. İş görme edimi işçi tarafından işverenin verdiği talimatlara uygun olarak yerine getirilmelidir. İşverenin talimatlarının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile getirile­bilecek sınırlamalar ile işçinin eğitimi, yeteneği ve takati gibi hususlara aykırılık ...

Read More »