Home » Tag Archives: hastalık nedeniyle işe devamsızlık

Tag Archives: hastalık nedeniyle işe devamsızlık

Hastalık – Rapor nedeniyle işe devamsızlık – Yargıtay kararları

“…Dosya kapsamından, davacının iş sözleşmesinin devamsızlık sebebiyle işveren tarafından feshedildiği, davacının ise aldığı rapora istinaden gelmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece davacının sağlık sebepleri sebebiyle sözleşmeyi haklı sebeple feshettiği kabul edilmiş ise de raporda belirtilen hastalıkların işin niteliğinden doğduğu veya davacının hastalığı sebebiyle işini yapamayacağı anlaşılamamaktadır. Mahkemece öncelikle iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasından doğan bir sebeple işçinin sağlığının tehlikede olup olmadığı hususunda ...

Read More »