Home » Tag Archives: hakkın kötüye kullanılması

Tag Archives: hakkın kötüye kullanılması

Hangi durumlarda deneme süreli sözleşme yapma hakkının kötüye kullanıldığından bahsedilebilir?

Deneme süreli iş sözleşmesi yapma hakkının kötüye kullanıldığı durumlarda ise, deneme süreli iş sözleşmesinin varlığından söz edilemez. Deneme süresi, işçi ve iş­verene sözleşmeden daha kolay bir şekilde dönme imkanı sağlamaktadır. Amaç, ta­rafların birbirlerini denenmesidir. Ancak salt işçinin haklarını ortadan kaldırmak için bu yola gidilmesi halinde yasal bir hakkın kötüye kullanımından söz edilir. İşverenin işyerinde yıllarca çalışmış bir işçisiyle aynı işte ...

Read More »

Kadın işçinin, evlilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra yeniden işe başlaması

Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamakla birlikte, bunun istisnalarından biri de, evlilik yapan kadın işçilere tanınmıştır. Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14/1. maddesi uyarınca kadın işçi, evlilik tarihinden başlamak üzere 1 yıl içinde iş sözleşmesini tek taraflı feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. İş akdini evlilik nedeniyle fesheden kadın işçinin, işverene ihbar öneli tanıma gibi ...

Read More »