Home » Tag Archives: hafta tatili alacağı

Tag Archives: hafta tatili alacağı

Hafta tatili alacağı – Yargıtay kararları

…Mahkemece davacının fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti talepleri kabul edilerek hüküm altına alınmış ise de, bu talepleri ispat yükü davacı işçiye ait olup, davacının dinlettiği tanıkların söz konusu çalışmaların yapıldığına ilişkin beyanları olmamıştır. Dosyada bu çalışmaların olduğunu gösterir bilgi ve belge de bulunmamakladır. Bu durumda sabit olmayan bu taleplerin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm altına ...

Read More »

Hafta tatili alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar

Mahkeme açısından: Bilirkişi raporu gibi hüküm kurulması kabule götüren sebeplerin açıklanmaması Bilirkişinin yapacağı hesaplamaların herbirine dikkat edilip denetlenmemesi Çalışılmayan sürelerin raporda denetime elverişli gösterilip gösterilmediğine dikkat edilmemesi Deliller tamamlanmadan rapora erken göndererek ek raporlar alınmasına sebebiyet vermek Dosyaya sunulan kayıt ve ödeme belgelerine karşı davacıdan diyeceklerinin sorulmaması Faiz talep ve tarihlerine dikkat edilmemesi Hafta tatili, fazla çalışma çakışmasına dikkat edilmemesi Hakkaniyet ...

Read More »

Hafta tatili ile ilgili bilinmesi gerekenler

4857 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı Yasanın 63 üncü maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmidört saat dinlenme hakkının bulunduğu belirtilmiş, işçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı da 46 ncı maddenin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Hafta tatili izni kesintisiz ...

Read More »