Home » Tag Archives: görev yeri değişikliği

Tag Archives: görev yeri değişikliği

İşçinin görev yerinin değiştirilmesi – Yönetim hakkının işverence objektif kullanılması

“Davacı, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem vc ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur. Davalı, yeni görev yerinde işe başlaması gerekirken üst üste iki gün devamsızlığı sebebiyle iş sözleşmesinin sona erdirildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, dürüstlük kuralına aykırı bir görevlendirme yapıldığının usulüne uygun şekilde ortaya konulup, kanıtlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Karar, davacı ...

Read More »

İşçinin görev yeri değişikliğinin ihtiyaç nedeniyle yapılıp yapılmadığı – Yargıtay Kararı

“Somut olayda davacı daha düşük ücret ve görevle aynı il olan Bursa’da başka bir iş yerinde veya İstanbul’da çalıştırılmak istendiğini, teklifi kabul etmeme nedenlerini yazmak istemesi üzerine iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini iddia etmiştir. Mahkemece, “davacı, davalılardan T. Sav. Güvenlik Sistemleri A.Ş. işçisi olarak diğer davalı D.Oto pazarlama A.Ş. iş yerinde güvenlik amiri olarak çalışmakta iken davalı D.Oto Pazarlama A.Ş. tarafından ...

Read More »

Görev yeri değişikliği – Yargıtay Kararı

“…4857 sayılı Kanun’un 22. maddesi uyarınca, işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre ...

Read More »

Sendika temsilcisi/yönetici işçinin görev yeri işverence değiştirilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi durumunda, bu işlemin iptali için öngörülmüş bir dava türü bulunmamaktadır. Bu konuda tek hüküm, sendika işyeri temsilcileri ile ilgili olup, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 30/3. maddesinde ve halen yürürlükteki 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş­mesi Kanunu’nun 24/4. maddesinde düzenlenmiştir. Her ...

Read More »