Home » Tag Archives: genel tatil ücreti

Tag Archives: genel tatil ücreti

Genel tatil ücreti alacağına ilişkin Yargıtay kararları

…Mahkemece davacının fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti talepleri kabul edilerek hüküm altına alınmış ise de, bu talepleri ispat yükü davacı işçiye ait olup, davaeının dinlettiği tanıkların söz konusu çalışmaların yapıldığına ilişkin beyanları olmamıştır. Dosyada bu çalışmaların olduğunu gösterir bilgi ve belge de bulunmamaktadır. Bu durumda sabit olmayan bu taleplerin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm altına ...

Read More »

Ulusal Bayram ve genel tatillere ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

İş Kanununa göre, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günleri olarak kabul edilen günlerde işçilerin çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir (m. 47/1). Kanunda, ayrıca, geçici iş göremezlik ödeneği verilmesinin gerektiği zamanlarla ilgili olarak, bu ödeneğin verilmesi süresine rastlayan tatil ücretlerinin geçici ...

Read More »