Home » Tag Archives: geçici personel

Tag Archives: geçici personel

Geçici personel iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (GEÇİCİ PERSONEL)    Sağlık Bakanlığı adına hareket eden ……………………………………………. ile 14/02/2005 tarihli ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca     Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılacak geçici personel ……………………………………………………………… arasında, aşağıdaki şartlarda bu sözleşme düzenlenmiştir. Sözleşmede geçen “Kurum” deyimi Sağlık Bakanlığını, “ilgili” deyimi ………………………………. isimli geçici personeli ifade eder. MADDE 1- İlgili, 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen hizmetleri, Sağlık ...

Read More »

Kamu kurumlarındaki istihdam şekilleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi kamu kurumlarındaki is­tihdam şekillerini düzenlemektedir. Buna göre kamu hizmetleri, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütülür. Aynı Kanun’un 5. maddesinde bu kanuna tabi kurumlarda belirtilen dört istihdam biçiminden başka personel istih­dam edilemeyeceği düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanun’un 4/A. maddesinde, “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına ...

Read More »