Home » Tag Archives: geçici işgörmezlik ödenedği

Tag Archives: geçici işgörmezlik ödenedği

Geçici işgörmezlik ödeneği nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’ııun geçici iş göremezlik başlıklı 48. maddesinde “İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik sü­resine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Hastalık se­bebi ile çalışılmayan günlerde sosyal sigortalar kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden ...

Read More »