Home » Tag Archives: gece çalışması

Tag Archives: gece çalışması

Gece çalışmasına ilişkin Yargıtay kararları

“…Somut olayda davacının, davalı belediyede itfaiye eri olarak 24 saat çalışıp 48 saat dinlendiği anlaşılmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının bir hafta 2 gün, diğer hafta 3 gün çalışıp 24 saatlik mesainin 10 saatinin ara dinlenmesi olduğu, 11 saati aşan 3 saatlik kısmın ise fazla çalışma olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca davacının çalıştığı günler yönünden saat 20.00-06.00 arasındaki dönemde ...

Read More »

İşçinin gece çalıştırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler

Gece Çalışması 4857 Sayılı İş Kanunu 69, 73 ve 76. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre: “Gece süresi ve gece çalışmaları Madde 69 – Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin ...

Read More »

Gece çalışmalarında fazla mesai ücreti

İşçilerin gece çalışmaları Yasanın 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uya­rınca günde yedi buçuk saati geçemez. Yasada belirtilen bu süre günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden hafta­lık kırk beş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa dahi, günde yedi buçuk saa­ti aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Yargıtay’ın kararı bu yönde­dir (Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/40862 ...

Read More »

İşçinin gece çalıştırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

İş Kanununa göre, çalışma hayatında “gece” en geç saat 20’de başlayarak en erken sabah 6’ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün dönemidir. Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin ...

Read More »