Home » Tag Archives: garson

Tag Archives: garson

Garsonlar- Bahşiş – Ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Davacı işçi işyerinde garson olarak çalışmış olup, son aylık ücretinin bahşişler dahil 1.620 TL net olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren asgari ücreti savunmuştur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda seçenekli hesaplama yapılmış, mahkemece asgari ücret esas alınarak ilgili seçeneğe göre isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacı tanığı haftalık 350 TL – 400 TL bahşişten söz etmiş, işyerinde salon şefi olarak çalışan ...

Read More »