Home » Tag Archives: feragat

Tag Archives: feragat

İşçinin izin hakkını kullanmayacağı ve ileride hak talep etmeyeceğine ilişkin beyanı geçerli midir?

İşçi, her hizmet yılına karşılık hak ettiği yıllık ücretli iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Bu hüküm, yıllık izin hakkından vazgeçilmeyeceği hükmü (m. 53/11) ile birlikte ele alındığında, ücretinin ödenmesi suretiyle işçinin yıllık izin süresini çalışarak geçirmesinin söz konusu olamayacağı sonucunu doğuracaktır. Bunun gibi, bu hükümler göz önüne alındığında, izin sürelerinin zorunlu bir neden olmaksızın birleştirilerek sonraki yıllarda kullandırılması kanuna ...

Read More »