Home » Tag Archives: fazla çalışma ücretinin ödenmemesi

Tag Archives: fazla çalışma ücretinin ödenmemesi

Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi – İş akdinin haklı feshi – Yargıtay kararları

…Somut olayda dinlenilen davalı tanıkları ve SSK kayıtlarından davacının davalıya ait iş yerinden kuruma çıkışının bildirildiği tarihin ertesi günü bir başka iş yerinde çalışmaya başladığı sabit ise de dava dilekçesinde davacı tarafça fazla çalışma ücretinin ödenmediğinin beyan edildiği ve ihbar tazminatı talep edilmediği anlaşılmaktadır. Tüm dosya kapsamı ile davacının iş yerinde fazla çalışma yaptığı ve ücretlerinin işveren tarafından ödenmediği sabittir. ...

Read More »