Home » Tag Archives: fazla çalışma ücreti hesaplama

Tag Archives: fazla çalışma ücreti hesaplama

Fazla mesai ücreti işçinin son ücretine göre mi hesaplanır?

Fazla çalışma ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp, ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 16.02.2006 gün, 2006/20318 E, 2006/3820 K.). Bu durumda fazla çalışına üc­retlerinin hesabı için işçinin son ücretinin bilinmesi yeterli olmaz. İstek konusu dönemler açısından da ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekir. İşçinin geçmiş dö­nemlere ait ücretinin belirlenememesi halinde, bilinen ücretin ...

Read More »