Home » Tag Archives: fark kıdem tazminatı

Tag Archives: fark kıdem tazminatı

Askerlik borçlanması – Fark kıdem tazminatı Yargıtay Kararları

“Somut olayda; davacı işçi dava dilekçesinde; işyerinin özelleşmesi nedeni ile iş sözleşmesinin sona erdirildiğini belirterek askerlikte geçen süre için fark kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Dosyada hizmet akdinin nasıl sona erdiğine dair yazı bulunmamakla birlikte, işten ayrılma belgesinde; çıkış nedeni olarak işyerinin kapanması bildirildiği gibi, SSK kaydından da davacının 6.10.2004 tarihinden sonra ve halen başka işyerinde çalıştığı görülmektedir. Böyle olunca iş ...

Read More »