Home » Tag Archives: evlilik nedeniyle işten ayrılan işçi

Tag Archives: evlilik nedeniyle işten ayrılan işçi

Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçi, başka bir işte çalışabilir mi?

1982 Anayasa’ sının “ Sosyal ve Ekonomik Ödevler ” başlıklı 3. bölümünün 48. maddesinde “ Çalışma Hürriyeti ” düzenlenmiştir. Bu madde gereğince herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine sahiptir. Başka bir anlatımla “ Çalışma Hürriyeti” Anayasa da yerini bulmuş bir hak olup davacının bu hakkını kötüye kullanmış olduğundan söz edilemez. Yargıtay’ın 2001/16313- 1306 E, K sayılı ilamında özetle kadın ...

Read More »