Home » Tag Archives: eşin tayin edilmesi

Tag Archives: eşin tayin edilmesi

Eşin tayin edilmesi, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur mu?

Yargıtay’a göre eşin tayin edilmesi, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturmaz. Eşinin tayini nedeniyle iş akdini fesheden işçinin, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bu konuda vermiş olduğu emsal karar aşağıdaki gibidir. “…Davacı iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı işveren, Samsun bölge sorumlusu olan davacının 12,13,17/09/2007 tarihleri arasında mazeretsiz olarak işe ...

Read More »