Home » Tag Archives: emeklilik

Tag Archives: emeklilik

İşçinin emeklilik sonrası yeniden emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshinin sonuçları

Emeklilik sebebiyle fesih hakkı bir kere kullanılabileceğinden sonraki fesih, Yargıtay’a göre istifa sayılmalıdır. Eğer işçi, emekli olmasına rağmen çalışmasına devam etmiş ise sözleşmeyi emeklilik nedeniyle feshederse, kıdem emekliliğe hak kazandığı tarihe göre hesaplanmalıdır. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödendiğinden yeniden emekli aylığına hak kazanılamayacağından istifa sayılmalıdır. Somut olayda, davacının, 1994 yılında İbni-Sina Hastanesinden emekli olup kendisine 5454 sayılı Yasa gereğince yaşlılık aylığı ...

Read More »

Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden işçinin iş akdini feshinin kıdem tazminatına etkisi

Emeklilik sonrası işverence iş akdinin feshi: Eğer işçiye, emekli olduğunda kıdem tazminatı ödenmemişse, işçi çalışmaya devam ettikten sonraki dönem haklı feshedilse bile, işçinin emekli olduğu dönemin kıdem tazminatı kabul edilmelidir. “Somut olayda davacının 06.AD.2843 plakalı araç ile 19.10 2004 tarihinde kaza yaptığı, araçta maddi hasar meydana geldiği anlaşıldığından, aracın zarar görmesinde davacının kusuru olup olmadığı hususunda uzman bilirkişiden rapor alınmadan, ...

Read More »

İşçi, emekliliğe hak kazanması halinde işverenden kıdem tazminatını nasıl alabilir?

İşçinin, emeklilk nedeniyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanacağı, mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun hala yürürlükte olan 14/1-4. maddesiyle hüküm altına alınmıştır. Bu aşamada emekliliğe hak kazanan işçinin yapması gerekenler; Bağlı bulunduğu kuruma müracaat ederek emeklilik başvurusu yapmak, yaşlılık, emeklilik, malullük veya toptan ödemeye hak kazandığını belgeletmek olacaktır. Kurum tarafından emekliliğe hak kazanıldığına ilişkin verilecek yazı işçi tarafından işverene bildirilir. ...

Read More »