Home » Tag Archives: emeklilik nedeniyle işten ayrılma

Tag Archives: emeklilik nedeniyle işten ayrılma

İşverenin haklı feshinden kaçmak için işçinin emekli olmasının sonuçları

Yargıtay, emeklilik hakkını kazanan işçinin, bu hakkını kullanmasında da Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük kurallarına uygun davranması gerektiği, aksinin kabulü halinde işyerinde emeklilik hakkını kazanan bir işçinin işverene ve işyerine yönelebilecek her türlü eyleminin yaptırımsız kalabileceği görüşündedir. Yasal emeklilik hakkının kötü niyetli olarak işletilip işletilmediği hususu bu noktada önem kazanmaktadır. Ancak, işçi hakkında henüz başlatılmış bir disiplin soruşturması veya işverence ...

Read More »

İşçi, emeklilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra başka işte çalışabilir mi?

Yargıtay, geçmiş uygulamalarında, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim şartını tamamladıktan sonra, emeklilik nedeniyle işten ayrılanların, kısa bir süre sonra yeniden işe başlamalarını, hakkın kötüye kullanılması olarak saymakta iken, çalışma hakkının anayasal bir hak olduğu ve bu hakkın engellenemeyeceği fikrinden hareketle , bu görüşünden dönmüş olup, işten ayrıldıktan bir gün sonra dahi işçinin başka bir işe girmesine artık ...

Read More »