Home » Tag Archives: ekonomik kriz

Tag Archives: ekonomik kriz

İşverenin, ekonomik krize bağlı işletmesel kararla işçinin iş akdini feshedebilmesinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde işletmenin, işyerinin veya işin gerek­leri kavramına yer verildiği halde, işletmesel karar kavramından sözedilmemiştir. İşveren, amaç ve içeriğini belirlemekte serbest olduğu kararları, yönetim hakkı kap­samında alabilir. Geniş anlamda, işletme, işyeri ile ilgili ve işin düzenlenmesi konu­sunda, bu kapsamda işçinin iş sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere işverenin aldığı her türlü kararlar, işletmesel karardır. İşletmenin, işyerinin ve ...

Read More »