Home » Tag Archives: eğitime hazırlık ödeneği

Tag Archives: eğitime hazırlık ödeneği

Eğitime hazırlık ödeneği – Yargıtay kararları

…Taraflar arasında davacının öğretim yılına hazırlık tazminatına hak kazanıp kazanmadığı tartışmalıdır. Mülga 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’nun 33. maddesinde, “Özel okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ck ödeme tutarlarından az ücret verilemez. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler Bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara ...

Read More »