Home » Tag Archives: düğün için mazeret izni

Tag Archives: düğün için mazeret izni

Düğün nedeniyle mazeret iznine ilişkin Yargıtay kararları

“…Somut olayda; davacının izin almadan bir yakınının düğünü için ard arda 3 gün işe gelmediği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davacının işe gelmeme sebebi yasada belirtilen haklı fesih nedenleri ile de uyuşmamaktadır. Davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin işçinin devamsızlığı nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu m. 25/II-g hükmü gereğince haklı sebeple feshedildiği dosya içeriğinde yer alan tutanak ve tutanak tanıklarının beyanları ile kanıtlanmıştır. ...

Read More »