Home » Tag Archives: devamsızlık tarihinde işçinin başka yerde çalışmaya başlaması

Tag Archives: devamsızlık tarihinde işçinin başka yerde çalışmaya başlaması

İşçinin işe devamsızlık ettiği tarihte başka işe girmesi – Yargıtay kararları

Eğer işçi, devamsızlık tarihinde başka yerde çalışmaya başlarsa,  öncesinde haklı sebeple iş akdini  feshettiğini ispatlayamazsa, işçinin haksız feshi söz konusu olur. “…Somut olayda, her ne kadar davacı iş akdinin işveren taralından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş ise de, dosyada toplanan delillerden davacının ablasının davalı işyeri ile aynı konuda bir işyeri açmasından kısa bir süre sonra hiçbir mazeret bildirmeden işe gelmediği, davacının ...

Read More »