Home » Tag Archives: deniz iş kanunu

Tag Archives: deniz iş kanunu

Deniz iş kanununa tabi çalışanlar hakkında iş güvencesi hükümleri uygulanır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca “deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulan­maz. Deniz taşıma işlerinde çalışanlar 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabidir. 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca, “Bu kanun kapsamına gi­ren gemiadamlariyle bunların işveren veya işveren vekilleri arasında bu kanundan veya hizmet aktinden doğan davalar hakkında, 5521 ...

Read More »

Deniz İş Kanunu’na göre ücretli izin süreleri nelerdir?

Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde en az altı ay çalışmış gemi adamı yıllık ücretli izne hak kazanır. İzin süresi altı aydan bir yıla kadar çalışmış olanlar için onbeş günden, bir yıl ve daha fazla çalışanlar için ise bir aydan az olamaz. Bir aylık izin tarafların rızasıyla ve aynı yıl içinde kullanılmak şartıyla ikiye bölünebilir. Gemi ...

Read More »