Home » Tag Archives: daha az zam yapılması

Tag Archives: daha az zam yapılması

İşçiye daha az zam verilmesi eşit davranma ilkesine aykırı sayılıp ayrımcılık tazminatını gerektirir mi?

4857 sayılı İş Kanunu sistematiğinde, eşit davranma borcu, işverenin genel an­lamda borçları arasında yerini almıştır. Buna karşın eşitlik ilkesini düzenleyen 5 inci maddede, her durumda mutlak bir eşit davranma borcu düzenlenmiş değildir. Belli bazı durumlarda işverenin eşit davranma borcunun varlığından söz edilmiştir. Dai­remiz kararlarında “esaslı nedenler olmadıkça” ve “biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça” bu yükümlülüğün bulunmadığı vurgulanmıştır ...

Read More »