Home » Tag Archives: çıraklık

Tag Archives: çıraklık

Çıraklar iş kanunu kapsamında mıdır?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 3/c maddesinde çırak “çıraklık sözleş­mesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişi” öğrenci ise “işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim gören” olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanun’un 13/son fıkrası: “(Değişik : 29/6/2001 – 4702/11 md.) Kanu­nun uygulandığı yer ve meslek dallarında 818 sayılı Borçlar ...

Read More »