Home » Tag Archives: cezai düzenleme

Tag Archives: cezai düzenleme

İşçi ücretinin korunmasına ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda yer alan düzenlemeler nelerdir?

Türk Ceza Kanununda “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” başlığı altında ücretin cezai yönden korunmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Kanuna göre, çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığım sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan kimseye altı ...

Read More »