Home » Tag Archives: çalışma şartlarında değişiklik

Tag Archives: çalışma şartlarında değişiklik

İşçinin çalışma şartlarında işverenin haklı değişiklik halleri – Yargıtay Kararları

“Somut olayda davacı haksız olarak işten çıkartıldığını, davalı ise davacının iş akdinin feshedilmediğini, İl Komisyon Kurulu kararı gereği kadro azaltılması yoluna gidildiğini, bu nedenle davacının hizmet sözleşmesine dayanarak başka bir ilde görevlendirildiğini, bu durumun usulünce tebliğ edilmesine rağmen davacının işe başlamadığını savunmuştur. Davalı işverence davacıya Samsun Gıda Borsası Projesi’ndc görevlendirme yazısı 10.10.2010 tarihinde tebliğ edilmiş, 01.11.2010 tarihinde işe başlamaması nedeniyle 01.11.2010-09.11.2010 ...

Read More »