Home » Tag Archives: çalışma koşullarının değişmesi

Tag Archives: çalışma koşullarının değişmesi

İşçinin çalışma koşullarının değiştirilmesi hangi hallerde işçiye fesih hakkı verir?

Borçlar hukukunda olduğu gibi iş hukukunda da genel kural sözleşme serbesti-sidir. Taraflar iş ilişkisinde dikkate alınması gereken kuralları yasalarla belirlenen emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla serbestçe belirleyebilirler. 1475 sayılı Yasada, yazılı sözleşmede bulunması gereken unsurlar gösterildiği halde, 4857 sayılı Kanunda bu yönde bir kurala yer verilmemiştir. Bu noktada iş sözleşme­sinde bulunması gereken öğeler yönünden de bir serbestinin olduğu söylenebilir. ...

Read More »