Home » Tag Archives: çalışma koşullarında değişiklik

Tag Archives: çalışma koşullarında değişiklik

İşçinin çalışma koşullarında değişiklik halinde hakları nelerdir?

Çalışma koşullarında değişiklik uygulamada en çok, işçinin başka bir ile veya ilçeye nakli, çalışma şartlarının çalışma gün ve süreleri uzatılarak, maaş düşürülerek ağırlaştırılması, görev değişikliği yapılması, yeni çalışma şartlarını kabul etmeye zorlamak şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. İş hukukunun en tartışmalı alanlarından biri çalışına koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı olmayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı ...

Read More »

Çalışma koşullarında değişiklik nedeniyle işverence iş akdinin feshedilebilmesinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca, “İşveren, iş sözleşmesiyle ve­ya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak du­rumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak ya­pılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişik­likler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu ...

Read More »