Home » Tag Archives: çalışılmayan dönem

Tag Archives: çalışılmayan dönem

Çalışılmayan dönem – Ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Somut olayda dosya içerisinde mevcut işyeri ve SSK kayıtlarına göre davacının işyerinde kesintili olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Dinlenen tanıklardan M.A.ve I.İ. vize süresinin bitiminde ve yeniden vize alınıncaya kadar geçen askı süresi içinde çalışmadıklarını beyan etmişlerdir. Bu hususlar iş müfettişlerince düzenlenen raporda da belirtilmiştir. 4857 sayılı yasanın 92/son maddesine göre çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan ...

Read More »

escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan