Home » Tag Archives: çağrı usulü çalışma

Tag Archives: çağrı usulü çalışma

Çağrı usulü çalışmalarda kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II.e maddesi uyarınca ücretleri sözleşme ve ka­nuna göre hesaplanıp ödenmez ise işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşçi bu halde bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatının süre olarak hesaplanmasında, çalışılan ve İş Kanununa göre çalışılmış sayılan sürelerin toplamı esas alınmalıdır. Çalışılmayan veya kanun gereği çalışılmış sayılmayan süreler, örneğin işçinin iş ...

Read More »