Home » Tag Archives: bir ayda üç gün işe gitmeyen işçi

Tag Archives: bir ayda üç gün işe gitmeyen işçi

Bir ayda üç gün devamsızlık yapan işçinin iş akdinin feshi – Yargıtay kararları

“…Somut olayda davalı işyerinde kartlı puantaj sistemi uygulandığı sabittir. Dosya içindeki puantaj kayıtlarına göre davacının 11.4.2006, 12.4.2006 ve 9.5.2006 tarihlerinde devamsızlık yaptığı sabittir. Bu hususta davacıdan savunma talep edilmiş ise de savunma vermekten imtina ettiği dosya içindeki belgelerden anlaşılmaktadır. Davacı işçinin bir ay içinde 3 iş günü mazeretsiz olarak işe gelmemesi nedeniyle iş sözleşmesi davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğinden ...

Read More »