Home » Tag Archives: Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği

Tag Archives: Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği 3

İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRSİZ SÜRELİ)    İŞ VERENİN Ünvanı                       : Ev Adresi                   : SGK İşyeri No.su       : PERSONELİN Adı Soyadı                 : SGK Sicil No.            : Doğum Yeri ve Yılı    : İkametgah Adresi       : Ev ve Cep Tel.           : SÖZLEŞMENİN Başlangıç Tarihi         : Bitiş Tarihi                 : Belirsiz sürelidir. Ücret (Brüt)                : ……………./Aylık Yapılacak İşin Konusu     : Deneme Süresi           : ( ) aydır ...

Read More »

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği 2

İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRSİZ SÜRELİ)   İŞVERENİN UNVANI Adresi                         : …………………………………………………. PERSONELİN ADI SOYADI Baba Adı                     : …………………………………………………. Doğum Yeri ve Tarihi  : …………………………………………………. İkametgah Adresi         : ………………………………………………….  Yukarıda kimlik ve adresleri yazılı bizler, işveren ve çalışan olarak karşılıklı ve birbirimize uygun rızalarımızla iş bu süresi belirsiz sürekli iş akdini 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak tanzim ve imza etmiş ...

Read More »

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRSİZ SÜRELİ)    Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SGK Numarası   :…………………………………………………………. ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve Yılı      :…………………………………………………………. Adresi                          :…………………………………………………………. SSK No                        :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. ...

Read More »