Home » Tag Archives: belirsiz alacak davası

Tag Archives: belirsiz alacak davası

İş mahkemesinde belirsiz alacak davası açılabilmesinin şartları nelerdir?

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu­nu’nun 107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu­nu’nda yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak ve tespit davası kabul edilmiştir. 6100 sayılı Kanunun 107. maddesine göre, 1- Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin ola­rak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ...

Read More »