Home » Tag Archives: belirli süreli sözleşme

Tag Archives: belirli süreli sözleşme

Belirsiz süreli sözleşmelerde, sözleşmenin işçi tarafından feshedilmesi

İşverenin, işçiye karşı, sözleşmeden ve kanundan kaynaklanan  ücret ödeme, işçiyi bakıp gözetme, eşit davranma gibi kurallara uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. İşverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda işçi, iş sözleşmesini haklı olarak feshetme hakkına sahiptir. İşçinin haklı fesih sebepleri 3 ayrı başlık altında 4857 Sayılı İş Kanunu’nun. 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin ...

Read More »

Yurt dışı işyerinde çalışan işçiyle belirsiz süreli sözleşme yapılabilir mi?

4857 sayılı Kanun’un 11. maddesinde “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak ya­pılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst ...

Read More »