Home » Tag Archives: belediye işçisi

Tag Archives: belediye işçisi

Belediyede sözleşmeli çalışan işçi için görevli mahkeme hangisidir?

Yargıtay 9. HD. 19.02.2014 tarih, 2012/359 E, 2014/5125 K Özet: Davacının sözleşmeli personel olarak çalıştırıldığı 06.07.2007-15.02.2010 tarihleri arasında taraflar arasın­da iş ilişkisinin bulunmadığı, statü ilişkisi nedeniyle bu dönemin özel yasa düzenle­mesi nedeni ile Emekli Sandığı Kanunu uyarınca değerlendirilmesi gerektiği anla­şıldığından, belirtilen dönem yönünden uyuşmazlığın idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekir. “…..Davacı vekili, davacının 30.11.1999 tarihinde Belediye işlerinin yüklenen Melikgazi TİM AŞ’nde ...

Read More »