Home » Tag Archives: belediye çalışanı

Tag Archives: belediye çalışanı

Kamu kurumlarında çalışan işçilerin fazla mesai taleplerine ilişkin yargıtay kararları

“…Somut olayda, davacının şoför olarak çalıştığı tespit edilerek tanık beyanları doğrultusunda genel tatil ve fazla çalışma alacakları kabul edilmiştir. Davalı bir kamu kurumu olup işçi çalıştırma ve çalışma usullerinin kayıtlara da­yanması gerekliği kabul edilmelidir. Buna göre işyeri kayıtları özellikle varsa fazla mesai çizelgeleri, işyerine giriş çıkış kayıtları, görevlendirme yazıları, ücret bordro­ları getirtilip yukarıda belirtilen yasal ve hukuksal gerekçelere göre incelenip ...

Read More »