Home » Tag Archives: bekçinin uyuması

Tag Archives: bekçinin uyuması

Hukuk Genel Kurulu: Bir defaya mahsus da olsa güvenlik görevlisinin uyuması haklı fesih sebebidir

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2013/9-67 E. Karar No:2013/1011 K Karar Tarihi:03.07.2013 Kararın özeti: Güvenlik görevlisi veya bekçinin, bir defaya mahsus da olsa görev yerinde uyuması, işyeri güvenliği için tehlike oluşturacağından, işveren için haklı fesih nedenidir. Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 5. İş Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 12.11.2008 gün ve 2007/570 E. ...

Read More »