Home » Tag Archives: başka işyerine nakil

Tag Archives: başka işyerine nakil

İşverenin, işçiyi başka işyerine nakletmesi işçi için haklı fesih sebebi midir?

Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelikler, bireysel ya da toplu iş sözleşmeleri, iş­yeri personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklarla, işyeri uygulamalarının çalışma ya­şamına etkileri sonucu her bir İş ilişkisinde çalışma koşulları meydana gelir. Çalışma koşullarını belirleyen kaynaklarda bu koşullar bazen emredici olarak düzenlenmiş olup, işçi aleyhine değişikliğe gidilmesi işçinin rızası ile dahi mümkün değildir. Di­ğer hallerde çalışma koşullarında değişiklik yapılması 4857 sayılı ...

Read More »