Home » Tag Archives: banka çalışanının bankayı zarara uğratması

Tag Archives: banka çalışanının bankayı zarara uğratması

Banka çalışanının, bankayı zarara uğratması – Yargıtay kararları

“…Davacı, davalının hukuka, kanuna, banka ve bankalar mevzuatına aykırı işlemleri nedeni ile zarara uğradığını iddia ederek uğranılan zararın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı, kendisinin banka mevzuatına aykırı işlem yapmadığını, yapmış olduğu işlemlerin kendi yetki sınırları içinde kaldığını, yaptığı işlemler ııcdcni ile davacının zararının olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, bankacılık sektörünün esas fonksiyonunun mevduat kabul etme ve kredi ...

Read More »