Home » Tag Archives: avans

Tag Archives: avans

Avans – Harcırah – Yargıtay kararları

Davalı işveren tarafından davacıya 10.000,00 TL tutarında avans ödendiği banka kayıtlarından anlaşıldığına göre bu avansın kapatıldığının ispat yükü davacı işçiye aittir. Davacıdan bu hususta delilleri istenip dosya içeriğiyle birlikte değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 22. HD. 2012/3365 E. 2012/9896 K. 15.05.2012 …Davalı taraf davacıya harcırah yanında ekstra harcamalar ...

Read More »